twitterfacebookyoutubeflickrrssmail

5 tips for å lykkes på eksamen

5 tips for å lykkes på eksamen

Utdanning er for mange et av livets viktigste prosjekter. Så kommer dagen der du skal bevise hva du faktisk har lært. Eksamen. Hjerteklapp. Kroppen er full av spenning. Hva blir oppgaven?

1. Forbered deg godt

Sørg for å ha gjennomgått pensum. Les over alle forelesningsnotater og ha faglig fokus på det som er gjennomgått i klasserommet. Det er faglærer som lager eksamensoppgavene, og da vil vedkommende ofte prioritere å undervise i det som er viktigst i faget og som er relevant til eksamen. Om du har møtt på forelesninger vil du dermed ha en fordel. I høyere utdanning er det vanlig å måtte levere et arbeidskrav i forkant av eksamen. Les gjennom arbeidskravet og korriger dersom du har fått kommentarer. Arbeidskravet er ofte en relevant del av eksamensforberedelsene. Om du har mulighet, møt i kollokviegrupper og diskuter tema og teorier med medstudenter.

2. Møt opp uthvilt og i god tid på selve eksamensdagen

På flere høgskoler og universiteter stenges eksamenslokalet et kvarter før oppstart for utdeling av ark og oppgaver. De som da ikke er kommet, må vente i gangen til etter at eksamen er i gang. Prøv å unngå denne stressende starten på eksamen.

3. Les oppgaveteksten godt, og svar på oppgaven

Les oppgaven grundig, gjerne flere ganger. Dette er det absolutt viktigste, og likevel er det her flest trår feil. Husk at du får karakter utfra at du svarer på det som det spørres om, og ikke utfra det du faktisk kan. Svar slik at besvarelsen fremstår som logisk oppbygd. Lag derfor en disposisjon som gjør at besvarelsen framstår som gjennomtenkt og strukturert. Bruk tiden godt, og svar på alle oppgavene. Vekting av oppgavene vil ofte stå i teksten, la derfor denne vektingen også gjenspeiles i eksamensbesvarelsen.

4. Lag disposisjon, skriv forståelig og skriv rett inn

Det testes ut ordninger for å gjennomføre digital eksamen, men enn så lenge må du skrive den for hand. Ha med en god kulepenn, og et par i reserve. Slik som det er i dag, må du skrive gjennom tre ark. Hjernen trenger næring, så sørg for å ha med mat og drikke. Ta pauser underveis. Lag gjerne en disposisjon, men ikke kladd, bare skriv rett inn. Skriv forståelig, sensor blir irritert om det som står skrevet ikke er leselig, og det kan koste deg en karakter.

eksamenFørsteamanuensis Odd Birger Hansen lager eksamen i økonomistyring. Som faglærer og sensor mener han at forberedelse, grundig gjennomlesning av oppgaven og at du svarer på det det spørres om er noe av det viktigste du bør gjøre for å få en god karakter på eksamen.

5. Oppfyll sensurkriteriene for å få en god karakter

Sensor vil forholde seg til noen kriterier i sin bedømming av oppgaven din. Om du oppfyller disse, er du langt på vei til en god karakter:

  • Hva er spørsmålet, og har du svart på det?
  • Struktur, logisk oppbygging av oppgaven
  • Tegn modeller og forklar teorien
  • Gi gode og relevante eksempler dersom dette spørres etter
  • Vær konsis og presis
  • Ikke skriv mye utenomsnakk, det kan trekke ned

Prosjektmadammen ønsker deg lykke til på eksamen!

Prosjektmadammen
Skrevet av Prosjektmadammen

Lillablogger