twitterfacebookyoutubeflickrrssmail

Valg av prosjekt

Når man skal gjøre et valg av prosjekt er det viktig å spørre seg om idéen er god nok. Du må prøve å se for deg framtiden og gjøre deg noen refleksjoner om hvilket formål prosjektet skal ha. Se video video

Nytteverdi

 • Nytte kostnad Har nytten mer verdi enn kostnadene?
 • I brøken over kan man måle nytte i form av økonomiske vurderinger i form av inntekter og utgifter. I tillegg må man vurdere i hvilken grad prosjektet kan virke inn på mer kvalitative forhold. Det kan for eksempel være sosial anseelse, miljøgevinst, bedre image og god PR. Kostnader kan være penger eller tap av anseelse, tillit, motstand eller ubehag. Brøken er tidsorientert, det vil si at nytte og kostnad kan forandre seg over tid.

Bruk NAM- prinsippet når du skal gjøre valg av prosjekt

 • Bruk NAM- prinsippet til å måle på en skal fra en til fem. Bør ligge på 4 og opp.

NAM

4 viktige spørsmål før du velger prosjekt:  

 • Har ideen vært sammenliknet med andre ideer og funnet å være blant de beste?
 • Støtter ledelse eller andre viktige autoriteter videreutvikling av ideen til et prosjekt?
 • Kan det gis et omtrentlig bilde av hva gjennomføringen vil koste og finnes det midler til dette?  
 • Vil ideen bli godt mottatt i andre miljøer, slik at den ikke kontinuerlig må forsvares?
Alt skal ikke være prosjekt. 

9 viktige spørsmål for å sjekke om oppgaven du skal løse faktisk er et prosjekt.

 • Er oppgaven en del av en strategi?
 • Er det viktig at oppgaven er tidsavgrenset?
 • Er den krevende og derfor velegnet til å organiseres som et prosjekt?  
 • Starter oppgaven med ønske om og nå et bestemt mål?   
 • Forventes det at oppgaven skal utføres innen bestemte rammebetingelser?
 • Er oppgaven unik, nærmest en engangsoppgave?
 • Løses den best gjennom å opprette en egen prosjektorganisasjon?
 • Må man bringe inn eksperter?
 • Krever gjennomføringen en selvstendig lederstil?  


Kilder:

Andersen, E. S., K. Grude og T. Haug. (2009). Målrettet prosjektstyring. 6. utg. NKI-forlaget.
Jessen, S. A. (2008): Prosjektledelse trinn for trinn – En håndbok i ledelse av små og mellomstore prosjekter, Oslo: Universitetsforlaget.