twitterfacebookyoutubeflickrrssmail

Risikovurdering

Prosjektarbeid er usikkert, man vet ikke hva som egentlig venter rundt neste sving. Usikkerhet er forskjellen mellom den informasjon som er nødvendig for å ta en sikker beslutning og den informasjon du har. Risiko oppstår dersom usikkerheten er stor og dertil kan lede til skade. Se video video

Det er usikkerhet knyttet til:

 • Omgivelsene.
 • Prosjektplaner og organisering. Er planen realistisk når det gjelder ressursinnsats, ressurstilgang og kalendertid? Er planen klar og avgrenset? Kan du regne med støtte fra sentrale aktører?
 • Beslutningstakernes adferd. Hvilke beslutninger er mest kritiske i prosjektet? Er beslutningstakerne til stede i perioden? Kan du forvente beslutningsvegring?
 • Ressurstilgangen til prosjektet. Er vi sårbare på noen kompetanseområder? Er økonomien tilstrekkelig sikret?

Etter at milepælsplanen er lagt bør prosjektteamet diskutere hvilke trusler som kan hindre prosjektet å nå sine mål og hvordan disse truslene kan håndteres?

9 kritiske spørsmål rundt risikovurdering:

 • Kan vi minske sannsynligheten?
 • Kan vi påvirke konsekvensene?
 • Hvilke varselsignaler får vi?
 • Hvilke beslutninger kan vi ta i dag for å forebygge de verste truslene?
 • Skal vi utarbeide alternative planer?
 • Hvem har ansvar for tiltak?
 • Når må vi gjøre noe?
 • Hvem vil bli påvirket om problemet oppstår?
 • Hvordan skal vi informere når problemet oppstår?

 Dette kan oppsummeres i en usikkerhetsmatrise:

Risikovurdering2Eksempel på en risikovurdering av to milepæler ved et konferanseprosjekt.

RisikovurderingEller du kan lage en tiltak- og ansvarsliste.


Kilder:

Andersen, E. S., K. Grude og T. Haug (2009) Målrettet prosjektstyring. 6. utg. NKI-forlaget.
Jessen, S. A. (2008) Prosjektledelse trinn for trinn – En håndbok i ledelse av små og mellomstore prosjekter. 2 utg. Oslo: Universitetsforlaget.
Esnault, M. (2005) Prosjektoppstart. Du har ikke tid til å ha det travelt. Gyldendal Akademisk.