twitterfacebookyoutubeflickrrssmail

Fag og praksis

Prosjektledelse er et praktisk fag. Praksis er med på å forme teorien i prosjektledelsesfaget.

Fag

Denne bloggen er bygget opp rundt emne 1. Prosjektstyring ved studiet Praktisk Prosjektledelse ved Handelshøgskolen, UiT, Campus Harstad. Sentralt i studiet står kunnskap i bruken av ulike prosjektverktøy for å kunne utvikle, igangsette, fullføre og evaluere små og mellomstore utviklingsprosjekt innen både næringsliv og offentlig sektor. Den faglige verktøykassen er godt etablert og gjennomarbeidet. Det jeg ønsker å videreutvikle i dette prosjektet er den pedagogiske verktøykassen. Gjennom denne bloggen bygges det et mer tilgjengelig læringsmiljø.

Praksis

I undervisningen har jeg opplevd at det kan være en utfordring å finne tidsaktuelle og relevante eksempler på prosjekter. Derfor bygger jeg nå en eksempelbase som tar utgangspunkt i de prosjektverktøyene som brukes i faget. Denne legges åpen på bloggen og jeg håper at andre kan bruke den til inspirasjon for å utvikle, igangsette og evaluere små og mellomstore prosjekter.

Kilder:

Bloggen er bygget opp rundt det pensum som er lagt opp i emnet «Prosjektstyring». Her er kildene:

Andersen, E. S., K. Grude og T. Haug (2009) Målrettet prosjektstyring. 6. utg. NKI-forlaget.
Esnault, M. (2005) Prosjektoppstart. Du har ikke tid til å ha det travelt. Gyldendal Akademisk.
Gaarder, E og N.C. Moe (2006) Prosjektøkonomi. NKI Nettstudier.
Jessen, S. A. (2008) Prosjektledelse trinn for trinn – En håndbok i ledelse av små og mellomstore prosjekter. 2 utg. Oslo: Universitetsforlaget.