twitterfacebookyoutubeflickrrssmail

Aktivitetsplan

Dette er en detaljert plan for å få realisert milepælene. Det vil si at de er underordnet milepælene og bidrar til viktige avklaringer med hensyn til å håndtere detaljene i prosjektet.

 3 utfordringer i utarbeidelse og gjennomføring av en aktivitetsplan

 • Nok kompetanse. Sjekk om prosjektmedarbeiderne som skal utføre oppgaven faktisk kan nok om det de skal gjøre.
 • Noen tar på seg for mye. Det er veldig lett å si ja, også blir det for mye. Det er verken prosjektet eller prosjektmedarbeiderne tjent med.
 • Hvem har ansvar for å ta beslutninger? 

4 tips for god aktivitetsplanlegging

 • Identifisere alle aktivitetene for og nå en milepæl.
 • Identifiser alle personene som blir berørt og beskriv deres rolle.
 • Estimer arbeidsinnsatsen for å utføre aktiviteten.
 • Plasser arbeidet med aktiviteten i kalendertid.

 Det kan være vanskelig å prioritere hva som er rett tidsbruk i et prosjekt fordi man ikke har uendelig med tid og ressurser, og noen ganger må kanskje kvaliteten vike.

Aktivitetsplan

Prosjektets «jerntrekant»

På dette tidspunktet i prosjektplanlegging bør en stille følgende 5 spørsmål:    

 • Har mulig tiltak vært drøftet ved avvik fra planlagt tid og kostnad?
 • Har det vært utarbeidet konsekvensanalyser ved større avvik?
 • Har overordnede involvert seg ved større tekniske eller økonomiske avvik?
 • Har prosjektleder kontroll på prosjektets forpliktende kostnader?
 • Er prosjektleder fornøyd med oppfølgingen, faglig og økonomisk? 

Produksjonsplan

Er en detaljert oversikt som viser hva som skal skje hvor på de ulike tidspunktene. Ved gjennomføringen av en event brukes dette for å vise hva som skal skje hvor med hvem.  

 

Kilder:
Andersen, E. S., K. Grude og T. Haug (2009) Målrettet prosjektstyring. 6. utg. NKI-forlaget.
Jessen, S. A. (2008) Prosjektledelse trinn for trinn – En håndbok i ledelse av små og mellomstore prosjekter. 2 utg. Oslo: Universitetsforlaget.