twitterfacebookyoutubeflickrrssmail

Formål, mål og navn

Formål og mål er fundamentet i prosjektet ditt. Formål sier hvorfor og målet sier hva du skal gjøre. Navnet presenterer prosjektet. Se video video

5 huskeregler for å utvikle et godt formål:

 • Formålet skal gi en forklaring på hvorfor skal prosjektet gjennomføres. Kalles også «effektmål», hvilken effekt ønsker vi at prosjektet skal skape?
 • Nytteverdi. Den nytten oppdragsgiver og viktige interessenter får ved å bruke prosjektresultatet. Om prosjektet har en oppdragsgiver, er det viktig at det er oppdragsgivers ansvar å være klar med tanke på formål.
 • Formålet står fast og skal ikke endres underveis i prosjektet.
 • Oversiktsbilde. Formålet har som hovedoppgave å gi et oversiktsbilde av prosjektet. Hva som kan tenkes og omfattes av prosjektet, samtidig skal det gi en klar avgrensning om hva prosjektet skal fokusere på.  

Hvordan formulere et godt formål?

 • Et visjonært innslag, men også basert på realisme. Det bør være en klar kobling til en virksomhets strategiske planer.
 • Teamarbeid. Med å jobbe sammen i team for å finne formålet gjør også at man former en felles oppfatning av hva som er hensikten med prosjektet. Lek med ord og vær enige om betydninger. Prosessen i team for å komme fram til formålet vil ta tid, men denne tiden sparer du fort inn når du kommer ut i den praktiske utførelsen av prosjektet, fordi da er alle samstemt på retningen av prosjektet.

3 huskeregler for å utvikle et godt mål:

 • Målet skal gi en forklaring på hva som konkret ønskes oppnådd. Hva er de konkrete kravene til prosjektet?  Hva skal leveres, når skal prosjektet være ferdig og hva vil det koste å gjennomføre prosjektet?
 • Legitimitet. Gode og klare mål gir legitimitet. Begrunn i målene hvordan du skal jobbe og prioritere arbeidsoppgavene.
 • Teamarbeid. Gjennom å sette konkrete mål for prosjektet, bidrar det til god forankring og personlig forpliktelse. Dette arbeidet må involvere de som skal være med å gjøre jobben. bør også gjøres i team, når man sammen jobber seg inn i målene vil prioriteringene senere bli enklere for deltagerne i prosjektet.
 • Prosjektmål bør justeres underveis fordi de må tilpasses nye rammebetingelser og ny kunnskap som dukker opp underveis. 

Hvordan formulere et godt mål:

 • Presise og målbare mål gir retning og felles forståelse til de som skal jobbe i prosjektet.
 • Visjonære mål sikrer motivasjon og bred støtte. For at prosjektet skal være spenstig må du tørre å være framtidsrettet og dette må målene reflektere.

 Valg-av-navn

Prosjektets navn bidrar til motivasjon og forståelse av prosjektet.

3 tips til hvordan formulere et godt navn:

 • Salg. Tenk at navnet skal selge prosjektet ditt.
 • Kort. Navnet på prosjektet må være lett å huske.
 • Utvikles i team. Navnet sier noe om det prosjektet handler om, derfor kan det være lurt å formulere navnet etter at du har definert mål og formål. Dette bør også gjøres sammen i et team, slik at de ulike aspektene ved prosjektet blir krystallisert i et rett navn.
NB! Vær oppmerksom på at om du bruker forkortelser som prosjektnavn vil dette kunne av andre gis et innhold enn det du opprinnelig hadde tenkt.  


Kilder:
Andersen, E. S., K. Grude og T. Haug (2009) Målrettet prosjektstyring. 6. utg. NKI-forlaget.
Jessen, S. A. (2008) Prosjektledelse trinn for trinn – En håndbok i ledelse av små og mellomstore prosjekter. 2 utg. Oslo: Universitetsforlaget.
Esnault, M. (2005) Prosjektoppstart. Du har ikke tid til å ha det travelt. Gyldendal Akademisk.