twitterfacebookyoutubeflickrrssmail

Budsjett

Et budsjett er en oversikt over alle planlagte utgifter og inntekter fra prosjektstart til prosjektslutt. Budsjettet er en detaljert og tallfestet handlingsplan for en gitt fremtidig periode som normalt er ett år. Se video video

6 gode grunner til å lage et budsjett:

 • Strategi. Sette mål og legge planer med utgangspunkt i de strategiske målene og strategiene.
 • Effektivisering. Koordinere tiltak og beslutninger for effektiv bruk av prosjektets ressurser.
 • Forventninger. Kommunisere mål og hva som forventes.
 • Motivasjon. Motivere prosjektdeltakerne til innsats.
 • Ansvarsfordeling. Delegere ansvar og beslutningsmyndighet.
 • Kontroll. Muliggjøre løpende og periodisk oppfølging og kontroll.

Ta utgangspunkt i følgende når du skal utforme et budsjett:

 • Relevans. Et prosjektbudsjett må være relatert til hva som skapes og leveres.
 • Bygg rundt milepæler. Budsjettet må være knyttet til realiseringen av milepælene.

Budsjett

4 tips som er med på å sikre god økonomisk styring av prosjektet:

 • Budsjetteringen starter etter at milepælplanen og milepælansvarskartet er laget.
 • I likhet med milepælplanleggingen er prosjektbudsjetteringen et ovenfra-ned arbeid.
 • Utgangspunktet er prosjektets kostnadsramme. Kostnadene blir så fordelt på de forskjellige milepæler.
 • Budsjetteringen skjer på to nivåer: milepælbudsjettering og aktivitetsbudsjettering.


Kilder:
Andersen, E. S., K. Grude og T. Haug (2009) Målrettet prosjektstyring. 6. utg. NKI-forlaget.
Hoff, K.G. og J.E. Hoff (2012) Bedriftens økonomi. 7.utg. Universitetsforlaget.
Gaarder, E og N.C. Moe (2006) Prosjektøkonomi. NKI Nettstudier.