twitterfacebookyoutubeflickrrssmail

Oppfølging og rapportering

Oppfølging og rapportering

Oppfølging og rapportering

Rapportering handler om å beskrive hva som har skjedd i prosjektet og hvordan situasjonen er på et gitt tidspunkt. Framdriften i prosjektet rapporteres til styringsgruppe, finansiører og/eller eierorganisasjon.  Oppfølging handler…Les mer →