twitterfacebookyoutubeflickrrssmail

Finnes det en typisk norsk prosjektleder?

Finnes det en typisk norsk prosjektleder?

Under konferansen Prosjekt 2013 i Trondheim forrige uke, hadde David Hans fra England og Leandro Perez fra Argentina et sjarmerende foredrag om «den typisk norske prosjektleder». Foredraget var basert på deres egne prosjekterfaringer fra Norge. Begge jobber for Intersoft Management Systems, et konsulentselskap med spesialkompetanse innen prosjekt- og porteføljestyring. Dette er min oppsummering av foredraget.

En typisk norsk prosjektleder – 7 kjennetegn

1. Stolt
Den norske prosjektlederen er stolt over sitt prosjekt, og over arbeidet som legges ned i prosjektet. Mesteparten av tiden er vi også stolte over de resultater som skapes.

2. Selvstendig
Den norske prosjektlederen er uavhengig. Det betyr at han jobber selvstendig, og ikke er avhengig av at prosjekteier henger over ham for å få ting gjort. Årsaken synes å være utbredt tillit til hverandres kompetanse.

3. Karakterstyrke
Den typisk norske prosjektlederen står for det han sier, og er ærlig. Det er få hemmeligheter og skjulte agendaer. Konfliktløsning dreier seg sjelden om å unngå problemet, dette gjør også at man hele tiden kommer seg videre i prosjektet.

4. Robust
Norge har prosjektmodne organisasjoner, og prosjektledelse behandles derfor som en profesjon. Nordmenn er komfortable med å forholde seg til, og å gjennomføre, prosjekter. Hans hevdet at nordmenn kan takke Petroleumsorganisasjonene for deres arbeid med å profesjonalisere prosjektarbeidet. Dessuten er den norske prosjektlederen god til å planlegge, noe som gjør at vi fremstår som robuste.

Oppfølging-og-rapporteringRapportering og oppfølging er en viktig del av mange prosjektledere sin hverdag.

5. Janteloven
Den norske prosjektlederen styres av Janteloven. Derfor er ofte strukturen i prosjektgruppen flat, slik at alle får mulighet til å komme med sine meninger og innspill. Dette er bra, men kan også være med på å sinke prosessen, og utsette beslutninger.

6. Familieverdier
Den norske prosjektlederen er opptatt av familien. Ingen fra England eller Argentina ville ha forlatt et prosjektmøte med begrunnelsen at de måtte i barnehagen for å hente barnet sitt når klokka ble fire.

7. Tåler allslags vær
Den norske prosjektlederen tåler allslags vær, og passer nøye på å få nok frisk luft. De som kommer fra andre land har litt problemer med å forstå hvorfor det er så viktig å komme seg ut på tur. Perez og Hans viste til egne erfaringer med denne «frisk-luft-hangen», gjennom å ha blitt tvunget med på aktiviteter som rafting og fjellklatring for å bygge god teamfølelse i prosjektet.

Avslutningsvis reflekterte de over at norske prosjektledere jobber mindre enn sine utenlandske kollegaer. En av årsakene ble hevdet å være at norsk arbeidsmiljø og klima i prosjekter, er mindre konkurranseorientert enn de vi ser internasjonalt. I følge Perez resulterer dette i at nordmenn kan konsentrere seg mer om selve arbeidet. Det er lettere å få utført ting når du ikke trenger å være redd for at noen skal stjele jobben din, eller dolke deg i ryggen. En bekymring som er langt vanligere hvor de to foredragsholderne kommer fra.

Det er alltid forfriskende når noen ser deg utenfra, og fra sitt ståsted. Særlig når beskrivelsene deres er så positive som disse. Noen ting var overraskende, men jeg kjenner meg faktisk igjen i flere av punktene.

Kjenner du deg igjen som en typisk norsk prosjektleder?

Denne bloggposten er også publisert på Hegnar.no

Prosjektmadammen
Skrevet av Prosjektmadammen

Lillablogger