twitterfacebookyoutubeflickrrssmail

Prosjektarbeid kan være usikkert… få tips til risikovurdering her!

Prosjektarbeid kan være usikkert… få tips til risikovurdering her!

Prosjektarbeid er usikkert, man vet ikke hva som egentlig venter rundt neste sving. Usikkerhet er forskjellen mellom den informasjon som er nødvendig for å ta en sikker beslutning og den informasjon du har. Risiko oppstår dersom usikkerheten er stor og dertil kan lede til skade. Se video video

Det er usikkerhet knyttet til:

 • Omgivelsene.
 • Prosjektplaner og organisering. Er planen realistisk når det gjelder ressursinnsats, ressurstilgang og kalendertid? Er planen klar og avgrenset? Kan du regne med støtte fra sentrale aktører?
 • Beslutningstakernes adferd. Hvilke beslutninger er mest kritiske i prosjektet? Er beslutningstakerne til stede i perioden? Kan du forvente beslutningsvegring?
 • Ressurstilgangen til prosjektet. Er vi sårbare på noen kompetanseområder? Er økonomien tilstrekkelig sikret?

Etter at milepælsplanen er lagt bør prosjektteamet diskutere hvilke trusler som kan hindre prosjektet å nå sine mål og hvordan disse truslene kan håndteres?

9 kritiske spørsmål rundt risikovurdering:

 • Kan vi minske sannsynligheten?
 • Kan vi påvirke konsekvensene?
 • Hvilke varselsignaler får vi?
 • Hvilke beslutninger kan vi ta i dag for å forebygge de verste truslene?
 • Skal vi utarbeide alternative planer?
 • Hvem har ansvar for tiltak?
 • Når må vi gjøre noe?
 • Hvem vil bli påvirket om problemet oppstår?
 • Hvordan skal vi informere når problemet oppstår?

 Dette kan oppsummeres i en usikkerhetsmatrise:

Risikovurdering2Eksempel på en risikovurdering av to milepæler ved et konferanseprosjekt.

RisikovurderingEller du kan lage en tiltak- og ansvarsliste.


Kilder:

Andersen, E. S., K. Grude og T. Haug (2009) Målrettet prosjektstyring. 6. utg. NKI-forlaget.
Jessen, S. A. (2008) Prosjektledelse trinn for trinn – En håndbok i ledelse av små og mellomstore prosjekter. 2 utg. Oslo: Universitetsforlaget.
Esnault, M. (2005) Prosjektoppstart. Du har ikke tid til å ha det travelt. Gyldendal Akademisk.

Prosjektmadammen
Skrevet av Prosjektmadammen

Lillablogger