twitterfacebookyoutubeflickrrssmail

I dag skriver gjesteblogger Eirin Hammari om Frivillig drivkraft

I dag skriver gjesteblogger Eirin Hammari om Frivillig drivkraft

Det deilige, norske ordet dugnad står i full blomst i sommersesongen! Kultur-Norge er avhengig av frivillig engasjement, og nå som festivalsesongen er over oss for fullt, skal det rekrutteres og organiseres mange tusen frivillige.

Engasjement og mestring

Jeg startet selv mitt frivillige engasjement tidlig. Mine fritidsinteresser fikk en naturlig, glidende overgang til frivillig innsats. Fra mitt engasjement i dans og drama ved Nordnorsk ungdomskulturfestival (NUK++), var veien kort til å bli en del av det frivillige apparatet i Festspillene i Nord-Norge. Mitt engasjement hos festivalen handlet ikke om samfunnsansvar for å løfte festspillene på vegne av noen andre, men om min egen motivasjon for å møte flotte folk og spennende utfordringer. Det å bli sett og anerkjent for sin innsats, gir mye i seg selv. Mestringsfølelsen, nye bekjentskaper, samholdet, kravene og tilbakemeldingene fra ledere, artister og andre frivillige har betydd enormt mye for meg som person.

Frivillig

Frivillige på Døgnvillfestivalen

Motiver de frivillige

Det å bli sett både som ressurs og person, er viktig i festivalsammenheng, spesielt for de frivillige. Det er i realiteten dette de får tilbake for innsatsen de legger ned. For meg var det aldri fribilletter til konserter og forestillinger som var avgjørende. Jeg hadde ikke tid til å se forestillinger!

I dag jobber jeg for flere store festivaler, og jeg utfordrer meg selv til å huske min egen tid som frivillig. Vi er alle forskjellige mennesker, og vi har ulike motivasjoner for å engasjere oss.
Hvor ofte tenker du som leder, mellomleder og dere andre involverte over hva som motiverer de frivillige i den festivalen dere selv brenner for? I hvor stor grad tenker du som leder over hva du kan gjøre for dine frivillige, og hvordan du best kan bistå og følge dem opp? Hvor bevisste er du på å dele, og på å la andre ta eierskap til drømmen din?

Frivillig

Eirin holder orden på bemanningslister under Festspillene i Nord-Norge. Foto:Knut Utler

Verdier for ledelse

I min egen spede begynnelse for 14 år siden, møtte jeg en raus produsent hos Festspillene i Nord-Norge, som siden har vært min rollemodell i møte med mennesker. Kjetil Jensberg snakket med alle sine frivillige, forstod deres motivasjon individuelt, og fordelte oppgaver og ansvar med utgangspunkt i hver enkelt sin interesse. Kjetil fikk meg til å føle meg viktig som gallerivakt, blomsterpike og billettør. Han lot meg vokse inn i nye roller fra festival til festival, i takt med min egen trygghet og mitt behov for utfordringer. Jeg fikk prøve meg som artistansvarlig, og etterhvert arenaansvarlig, og jeg fortsatte å vende tilbake år etter år. Det ble litt min festival, og Festspillene i Nord-Norge vil alltid ha en spesiell plass i hjertet mitt.

Frivillig

Døgnvillstaben på årsfest. Foto: Mariann Lødemel

Når jeg i dag jobber med ledelse av frivillige, og ikke minst har ansvar for ansatte, er det viktig for meg å forsøke å holde i hevd de verdiene Kjetil har gitt meg. I min jobb i Døgnvillfestivalen, er det ikke mulig å selv se alle de 700 frivillige. Vi jobber derfor aktivt med å bevisstgjøre mellomlederne på nettopp dette. Vår store avdeling med fantastiske, blide menneskekjennere gjør enorm innsats i sitt arbeid med frivilligkoordinering. Alle som ønsker å være frivillig kan gjøre en viktig forskjell. Det handler om å finne riktig oppgave til riktig person, og å være fleksibel som organisasjon. Da blir det også givende å være frivillig, en yter maks og alle vinner.

Frivillig

Se hver enkelt av dine ansatte og dine frivillige. Ha fokus på lederskap. Vi må våge å gi slipp, og la andre ta eierskap til realiseringen av våre drømmer. Det betaler seg i bøtter og spann! Godt lederskap og motiverte organisasjoner begynner på toppen. Det starter med gode ideer og godt lederskap, så forplanter de gode holdningene seg og rekker helt frem til de frivillige og publikum. Sett fokus på tydelig kommunikasjon og inkluderende lederskap. Alle kan bidra, alle kan bety mye, og alle kan gjøre en forskjell.

God festivalsommer!

Prosjektmadammen
Skrevet av Prosjektmadammen

Lillablogger