twitterfacebookyoutubeflickrrssmail

Velkommen til en blogg om prosjektledelse

Velkommen til en blogg om prosjektledelse

Bloggpostene hos Prosjektmadammen har ulike tema, men er alle linket opp mot faget prosjektledelse. Du får blant annet en kort innføring i de ulike prosjektbegrepene, samt hvordan ulike prosjektverktøy kan brukes.

I eksempelbasen presenteres reelle prosjekter for å vise hvordan ulike prosjektverktøy faktisk anvendes. I første omgang følger vi prosjektene BAKgården, Harstadkonferansen og et nytt signalprosjekt. Jeg vil bruke disse tre prosjektene for å illustrere de ulike teoretiske prosjektverktøyene. Videre jobber jeg med å få innpass til å følge et større byggeprosjekt, slik at det også kommer et stort teknisk prosjekt inn i eksempelbasen. Eksempelbasen har jeg valgt å legge åpen og i bloggform. Dette betyr at den er tilgjengelig for alle – både deg som er interessert i prosjektfaget, deg som er student hos oss ved Høgskolen i Harstad, og også for deg som bare er litt nysgjerrig

pm_logo

Hvorfor lilla?

Jeg har blandet det beste fra to verdener. Bloggen er inspirert av rosabloggerens måte å bygge opp en blogg på, dette har jeg blandet med fagkunnskap og begreper fra prosjektteori. Med andre ord en personlig blogg med et klart faglig tema. Jeg har valgt å kalle det en lillablogg.
Jeg har hentet inspirasjon fra rosabloggeren ved å bruke store bilder og oversiktlig tekst. «Prosjektmadammen» har en tydelig personlig stemme, på linje med en rosablogger. Det som presenteres på bloggen er mine meninger og oppfatninger. Samtidig vil den dreie seg om faglige problemstillinger, og vil derfor innholdsmessig skille seg klart fra tradisjonelle rosablogger.

Prosjektledelse

Jeg gir deg en kort innføring i følgende prosjektverktøy, trykk på linken om du vil lære mere:
Formål
Mål
Navn
Organisering
Interessentanalyse
Avtaler
Milepælsplan
Samhandlingskort
Aktivitetsplan
Budsjett
Risikovurdering
Oppfølging og rapportering
Avslutning og evaluering

Prosjektmadammen
Skrevet av Prosjektmadammen

Lillablogger