twitterfacebookyoutubeflickrrssmail

Hvordan bygge gode nettverk?

Hvordan bygge gode nettverk?

Er du ute eller er du inne? Hvem kjenner du og hvem ordner opp for deg? Hvem er i Prosjektmadammens nærmeste nettverk?

Alle trenger noen

Min erfaring fra å undervise på studiet Praktisk Prosjektledelse, er at relevante og tidsriktige eksempler er vanskelig å finne. Derfra kom ideen om å lage en base med eksempler som tar utgangspunkt i prosjektverktøyene. Eksempelbasen har jeg valgt å legge åpen og i bloggform. Dette betyr at den er tilgjengelig for alle – både deg som er interessert i prosjektfaget, deg som er student hos oss ved Høgskolen i Harstad, og også for deg som bare er litt nysgjerrig. I prosjektverktøyene som presenteres i bloggen bruker jeg ofte begrepet teambygging. Det er vanskelig å jobbe med prosjekter alene, og alle trenger hjelp på veien fram mot målet. Slik er det også for bloggprosjektet til Prosjektmadammen.

Hvem stoler du på?

Det er enklest å fortelle om et prosjekt etter at det er avsluttet, sånn at man vet om det har blitt vellykket eller ikke. Prosjekter som pågår kjenner man ikke utfallet på, og de er derfor mye vanskeligere å få adgang til. Da er det nyttig å ha bekjente som stoler på deg. Jeg valgte å inviterte med meg Jan Santocono og Bjørn Isaksen fra Harstad Profileringspool til møter ved Høgskolen på et tidlig stadium. De var med på å forme innholdet i prosjektbeskrivelsen i forkant av søknaden som ble sendt til Norgesuniversitetet. Norgesuniversitetet er Kunnskapsdepartementets organ for å fremme IKT-støttet og fleksibel utdanning, og samarbeid med arbeidslivet. De finansierer store deler av prosjektet som bloggen er en del av. Santocono og Isaksen ble også med videre, og sitter i referansegruppen.

Foto: Tore Skadal

Nettverk

Fra venstre Bjørn Isaksen, Jan Santocono og Per Arne Brevik.

Bygg viktige, nære relasjoner

Bjørn Isaksen er leder av Harstad Profileringspool og forretningsutvikler i iTet. Han er en trivelig og flink fyr, og en person som får ting til å skje. Jeg jobbet sammen med han da jeg var prosjektleder for Harstadkonferansen. Vi har deltatt på en del arrangementer sammen, utenom det har vi lite med hverandre å gjøre på fritiden. Bjørn tilbringer mye tid på Dyrøy skole – en gammel skole som han har kjøpt for å renovere.
Jan Santocono er styremedlem i Harstad Profileringspool og daglig leder av Sound1. Han er også festivalsjef for BAKgården og vil både av den grunn, og fordi vi har en nær relasjon, bli omtalt i en egen bloggpost.
Per Arne Brevik er produsent for Harstad profileringspool. Han var student på Produsentstudiet hvor jeg var kullkoordinator. Gjennom dette året var Per Arne en av tre som realiserte BAKgården for første gang. Jeg kjenner han godt gjennom veiledning og tilbakemeldinger jeg har gitt på arbeidskrav og eksamen. Per Arne er arbeidsom og grundig. Jeg har ikke noe å gjøre med han på fritiden.

Bloggen vil følge Harstadkonferansen, der er Isaksen prosjektleder. Vi følger BAKgården, der Jan Santocono er festivalsjef og Per Arne Brevik produsent. Mine relasjoner til disse personene vil påvirke hvordan jeg vil omtale dem, og jeg har derfor valgt å eksemplifisere nettverksbygging gjennom å omtale mitt forhold til nettopp disse personene.

Prosjektmadammens 7 tips for å bygge gode nettverk:

Vær raus og del med andre
Vær åpen og inviter til tillit
Utfordre deg selv og måten du tenker om andre
Vær tydelig
Gi tilbakemeldinger på en måte som du selv ønsker å få det
Bruk mye tid sammen med andre
Fokuser på dialog og positiv kommunikasjon

Prosjektmadammen
Skrevet av Prosjektmadammen

Lillablogger