twitterfacebookyoutubeflickrrssmail

Nå dine mål med milepælsplanen

Nå dine mål med milepælsplanen

Milepælsplanen er et kjerneverktøy for alle prosjekter, men er likevel ukjent for mange. Jeg har derfor valgt å lage blogg-serien Milepælsplanlegging – prosjektets hjerteslag som vil gi deg en grundig innføring i verktøyet.

Gjennom åtte blogg-innlegg ser vi på hvordan du, med milepælsplanen som utgangspunkt, kan lage enda bedre prosjektplaner som bidrar til at du når dine mål:

1.       Seks gode grunner til at planlegging fører til suksess.

2.       Hvordan jobber vi med milepæler og milepælsplanen?

3.       Milepælsplanens betydning for mål og formål.

4.       Riktig budsjett med utgangspunkt i milepælsplanen?

5.       Rollefordeling med milepælsplanen. Hvem gjør hva?

6.       Aktivitetsplanen som lar deg oppnå milepælen.

7.       Risikovurdering på milepælsnivå.

8.       Oppsummering: Milepælsplanen – prosjektets hjerteslag.

Milepælsplanen, se mot målet

Milepælsplanen

Blogg-serien skal bidra til å vise hvor sentral milepælsplanen er i planleggingen for et prosjekt. For at kroppen skal fungere må hjertet slå. Milepælsplanen legger premissene for viktige deler av planverket til et prosjekt, og den kan derfor sees på som prosjektets hjerteslag. Cochrane and Turner (1993) har gjennom studier belyst at prosjekters suksess kan bedømmes mot to parametere: Hvor godt definert er målet, og hvor gode er metodene for å nå dem. Milepælsplanen er en av de sentrale metodene for å kunne nå målet som er satt i et prosjekt. En grundig gjennomarbeidet milepælsplan kan også danne grunnlaget for andre metoder og analyser som man må gjennomføre i planarbeidet for å utvikle en god prosjektplan.

Prosjektformen er mye brukt, til tross for at dette er en utfordrende måte å arbeide på. Det å ta seg tid til å lage en god plan for prosjektet før man iverksetter arbeidet, er på mange måter sentralt for å gjennomføre et godt prosjekt. Blogg-serien vil, gjennom gode, praktiske eksempler og faglig forankring, aktualisere milepæler og milepælsplanen, for så å fokusere på andre metoder i prosjektplanleggingen som milepælsplanen kan ha betydning for.

Sikre deg at du får med deg alle postene i serien ved å melde deg på nyhetsbrevet her.
Få siste nytt via nyhetsbrev

Kilder:

Cochrane R.A. and Turner J.R (1993) Goals-and-methods matrix: coping with projects with ill defined goals and/or methods of achieving them, International Journal of Project Management, Volume 11, Issue 2, May, Pages 93–102.

 

Prosjektmadammen
Skrevet av Prosjektmadammen

Lillablogger