twitterfacebookyoutubeflickrrssmail

Trygt for deg og meg i BAKgården

Trygt for deg og meg i BAKgården

Kristian Hyllestad er sikkerhetsansvarlig i BAKgården og er blant de som skal bidra til at vi får gode opplevelser på konsertene og på markedet. Han er utdannet innen risiko og sikkerhetsledelse, og jobber til daglig som ass. sikkerhetsleder ved Ramsund Orlogsstasjon. Der har han blant ansvar lærlinger i sikkerhet og kontorfag. Bli med på møtet med en opplagt og veldig blid Kristian Hyllestad bare noen dager før det braker løs med BAKgården 2014.

BAKgården2014  1

BAKgårdens opprinnelse

Musikkfestivalen BAKgården kom til gjennom et studentprosjekt fra Produsentstudiet ved Høgskolen i Harstad, og det var tre av mine studenter herfra som gjennomførte den første BAKgården (2009). Siden da har festivalen vokst og utviklet seg til å bli velorganisert og godt besøkt. Jeg føler ennå at en liten del av den er min. Det vil avsløres i det som skrives, fordi det gleder meg langt inni hjertet når BAKgården lykkes.

Vurdering av risiko og beredsskapsplan

Den 23. mai 2009 kjører Kristian Hyllestad gjennom byen og hører musikk strømme ut fra en bakgård i sentrum. Han lurer på hva dette er, og undrer seg over hvorfor han ikke har fått med seg hva som skjer. Vel hjemme søker Kristian opp informasjon om BAKgården på nett, og han liker umiddelbart konseptet. Noen dager før festivalavviklingen i 2010, ringer festivalsjef Jan Santocono. Kristian har ikke mulighet til å stille, men vil gjerne bli ringt tilbake. Ved tiltredelsen som sikkerhetsansvarlig i BAKgården på nyåret i 2011, har Kristian derfor tenkt nøye gjennom sin rolle, og på hvordan han kan bidra til at festivalen og lærlingene han er ansvarlige for i sikkerhetsfaget skal kunne dra gjensidig nytte av hverandre.

–  I begynnelsen måtte vi få satt sikkerheten i et system med utgangspunkt i en risikoanalyse. Der tenkte vi på alt som ikke skal skje og prøvde å være «idioter», siden det stort sett er disse som gjør at uønskede hendelser oppstår. Nå er planverket lagt. Det inneholder en overordnet beredskapsplan hvor alle rollene er beskrevet, samt utfyllende prosedyrer hvor vi har forberedt et handlingsmønster for hva som skal gjøres når en uønsket situasjon oppstår. Det kan eksempelvis være ekstremvær, beruselse, pressehåndtering, brudd på vergekontrakt eller brann. Vi har også laget en mal for visitering, slik at alle som skal inn på området blir sjekket på samme måte, sier den engasjerte sikkerhetsansvarlige.

Planen omfatter også skadestedsledelse med branninstruks, vergeinstruks og postinstrukser, og som et ledd i sikkerheten, har de vakter på post ved nødutganger, «inn-slipp» og scenen.

Bakgården

Dette gleder jeg meg til. Fine folk, fantastisk stemning og flott musikk. Takk til alle BAKgårdsheltene som gjør dette mulig!

Lærlinger

Mandag denne uken ankom 18 lærlinger fra hele landet til Harstad. I tre uker skal de jobbe sammen om sikkerheten for BAKgården, og på slutten av oppholdet må de levere inn et skriftlig arbeid hvor sensor Hyllestad gir dem bestått eller ikke. BAKgården er med andre ord en del av deres fagprøve.

For oss var dette et skoleeksempel på hva våre lærlinger skal jobbe med. BAKgården er så nært de kommer en fagprøve. Gjennom de tre ukene de er her, gjennomgår de både praktiske og teoretiske øvelser. Forsvaret har gitt oss muligheten til å jobbe med BAKgården mot at vi kan bruke dette som en del av vårt utdanningsopplegg. Alle som deltar fra forsvaret er frivillige på lik linje med de andre sivile BAKgårdsheltene, påpeker Kristian Hyllestad. Det hadde ikke vært mulig å levert den høye kvaliteten uten min gode kollega Ron Torbjørnsen. Han fungere som operativ leder for vaktholdet under utførelsen av bakgården, og er en viktig del av staben under planleggingen av festivalen.

Bakgården 2

I år stiller Kristian med et mannskap på 35 personer som er frivillige fra forsvaret, og det er festivalsjef Jan Santocono veldig fornøyd med.

Det betyr mye for BAKgården å ha et slikt mannskap tilgjengelig. Dette er viktig for festivalen. Det er gutter i sin beste alder som ikke redde for å ta i et tak. I tillegg til å ivareta og planlegge sikkerhet, bidrar de med å rigge og klargjøre området. De går nattevakter for å passe på utstyret, brukes som sjåfører samt gjør annet forefallende arbeid. Når det de gjør på BAKgården også gir dem god læring, gir det en vinn-vinn-situasjon som virkelig er i tråd med arrangøren Harstad Profileringspool sin visjon: «Seire ved å dele».

Kristian og hans team har jobbet gjennom et helt år for å planlegge slik at vi skal være trygge under BAKgården 2014. Ser du han eller andre BAKgårdshelter i byen så pass på å gi dem et klapp på skuldra og si takk for at den jobben de gjør for oss alle. Jeg gleder meg til fine konserter og et marked hvor det yrer av folk og gode tilbud.

Jeg gleder meg til BAKgården 2014. Håper vi ses der!

Prosjektmadammen
Skrevet av Prosjektmadammen

Lillablogger