twitterfacebookyoutubeflickrrssmail

Jubileum feires med eget bokprosjekt

Jubileum feires med eget bokprosjekt

I det daglige jobber jeg som høgskolelektor ved institutt for økonomi og samfunn ved Høgskolen i Harstad. I 2016 har vi 30-årsjubileum. I den forbindelse kom noen kloke hoder frem til at dette måtte feires på ekte akademisk vis gjennom å skrive en bok sammen.

Ved vårt institutt er vi til sammen 24 ansatte med ganske ulik fagbakgrunn, som forsker og underviser i ledelse og økonomiske/administrative fag. Trude Høgvold Olsen og Elsa Solstad, to av damene ved instituttet, har over lang tid gått svanger med en bok-ide. Nå har de tatt initiativ til å virkeliggjøre idéen, og stiller også som redaktører. De har fått med seg store deler av fagmiljøet hos oss, og ideen er solgt inn til Cappelen Damm Akademisk som vil publisere boken.

I en av pausene på vårt andre interne arbeidsseminar, kommer jeg i prat med Trude og Elsa, og spør dem hvordan ideen til bokprosjektet oppsto.
– Over lang tid har vi observert at studenter på de økonomisk/administrative studiene har hatt utfordringer med å se sammenhengen mellom de ulike fagene. Studiet er relativt fragmentert, med mange små emner (10 studiepoeng) innenfor til dels svært ulike fagområder. Mange og lange diskusjoner om problemstillingen har gjennom årenes løp skapt grobunn for ideen til prosjektet.

Jeg spør også om hva de ønsker å oppnå med boken.
– Vårt håp er at studentene, gjennom å lese boken, skal bli oppmerksomme på sammenhengene mellom fagene de tar. Slik kan de bli mer motiverte for læringsarbeidet som står foran dem. Vi håper at boken skal bidra til å skape tilhørighet til hele det økonomisk/administrative fagområdet.

Målgruppen for boken er studenter som er tatt opp på økonomisk/administrative studier. I tillegg tenkes det at forelesere i de samme fagene er en viktig målgruppe.

Bokprosjektet 1 (1 of 1)

Redaktører for boken er Trude Høgvold Olsen og Elsa Solstad. De er begge førsteamanuensis ved Høgskolen i Harstad. Her er de sammen med redaktør Erlend Aas Gulbrandsen i Cappelen Damm Akademisk, som skal publisere boken.

Bokprosjekt med gode kollegaer

Det er stas å få være med på et prosjekt sammen med mine kollegaer. Ofte blir det til vi kun møtes i lunsjpausene, og ellers ikke har så mye med hverandre å gjøre på tvers av fagene. I dette prosjektet jobber vi sammen og blir kjent med hverandres faginteresser. Å finne sammenhenger for å motivere studentene, gir også motivasjon for oss som skal skrive. Mitt kapittel omhandler selvfølgelig prosjektledelse og milepælsplanlegging. Hvordan gjør man nytte av andre fagfelter når man jobber med prosjektledelse? Arbeidet med boka er det som også har inspirert meg til å starte bloggserien Milepælsplanen – Prosjektets hjerteslag. Du skal få høre mer om prosjektet underveis. Boken antas å være i salg våren 2016.

Har du fagutviklingsprosjekter med dine kollegaer?

 

Prosjektmadammen
Skrevet av Prosjektmadammen

Lillablogger